Referat
Her på siden vil referatet fra sidste bestyrelsesmøde blive lagt op.

Bestyrelsesmøde d. 14.11.18 kl. 18.00

Deltagere: Bente, Hanne, Judith, Lars, Belinda, Camilla, Christina

Referent: Christina
Brød: Christina

1. Gennemgang af referat fra sidste møde.
Referat er gennemgået.

 

2. Årsafslutning - dato for generalforsamling, revision af regnskab.
Tirsdag d. 19.2.2019 - kl. 19.00 - Bente, Camilla og Hanne bager


3. Dato for generalforsamling - annoncering.
Bente laver annoncering inden tid - til Vorbasse.dk, Facebook og opslagstavlen.


4. Hvem er på valg? Hvem genopstiller?
Lars, Judith, Belinda er på valg - de giver besked i god tid om de genopstiller.
Skal vi have en mere ind i bestyrelsen? Christina skriver til Lotte Falck ang. ordstyrerposten.


5. Udvalg i VRIK.
Ikke nogen succes med udvalg - vi vil hellere spørge folk når vi mangler hjælp.

 

6. APV-gennemgang - udfyld vedhæftede Landbrug pdf, så vi kan gennemgå den. 
Vi har gennemgået APV fra ansatte og bestyrelse.

 

7. Genforhandling af sponsorkontrakter.
Sponsorkontrakterne udløber 31.12. - Camilla kigger på nye kontrakter og får de eksisterende
genforhandlet evt.

 

8. Skattefri godtgørelse til kasserer i 2018 - 5000,-.
TAK til vores fantastiske kasserer Bente.

 

9. Juleoptog 9.12. kl. 14.00, godteposer, julemand?
Bente spørger Jørgen om han vil komme med hestevogn den dag. Christina snakker med Lars tømrer ang.
godteposer. Camilla finder ud af om vi kan få sponsoreret æbleskiver.

 

10. Juletræ.
Christina snakker med Jens Peter ang. juletræ (alternativt Camilla)

 

11. Julen - hvordan dækker vi vagter? Hvilke dage har Winnie og Henning fri?
Christina snakker med Winnie og Henning ang. feriedage i julen. Vi snakker med opstalderne om pasning af hestene i julen.

 

12. Julegaver til Winnie og Henning - hvem køber?
Gavekort til Billund specialfoder 2 x 400,-(Husk medlemskort) Bente køber

 

13. Karsten Knudsen - køb af wrap.
Vi har købt omkring 56 baller til 400,- alt incl. pr. stk. - Christina aftaler med levering.

 

14. Kort referat af opfølgningsmøde med Winnie og kommunen.
Bente orienterer om mødet med Winnie og kommunen, det var et fint møde. Vi drøftede skånebehov mm.
og aftalte nyt møde.

 

15. Brev til sponsorer af barriere.
Bente har sendt takkebrev til sponsorer af vores nye barriere.

16. Resultat af jubilæumsweekend.
Bente gennemgår regnskabet for jubilæumsweekenden.

 

17. Mobilepaygebyr.
Gebyret er faldet til 0,60 kr. pr. transaktion fordi vi har over 2000 transaktioner.

 

18. Nye ridebaner.
Hvem vil med til Aabenrå og se ridebane? Christina, Hanne

 

19. Nyt ang. cykelsti, marker mm.
Lars undersøger.

 

Evt.

 

NÆSTE MØDE: D. 4.12.18 kl. 18.00 - Brød: Lars

Vorbasse Rideklub, Skjoldbjergvej 10, 6623 Vorbasse
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk