Referat
Her på siden vil referatet fra sidste bestyrelsesmøde blive lagt op.

Bestyrelsesmøde d. 14.11.18 kl. 18.00

Deltagere: Bente, Hanne, Judith, Lars, Belinda, Camilla, Christina

Referent: Christina
Brød: Hanne

1. Gennemgang af referat fra sidste møde.
Referat er gennemgået.

2. Gennemgang of underskrift af regnskab 2018.
Bente har gennemgået regnskabet


3. Referat af møde med Winnie og kommunen.
Vi har haft møde med Winnie og Martin Kaiser fra kommunen. Vi talte bl.a. om Winnies timer, opgaver mm
mm. Vi talte om hvordan Winnie har det fysisk. Skal hun evt. sættes op i tid? Vi tager punktet igen næste
gang.

4. GF 2019 - forslag til punkter, lav dagsorden.
Pia præsenterer vores nye tiltag til Vorbasse Marked.
Vi laver dagsorden og lægger på hjemmeside, Facebook og opslagstavlen.

5. Nyt ang. dræn af udendørs bane og etablering af nye bunde (info til HJH).
Næste møde. Christina snakker med HJH ang. gummi.

6. LED-belysning i ridehal.
Vi undersøger om vi kan nøjes med 1 pære pr. lampe i ridehuset. Tager et par tilbud mere hjem.
Camilla kigger i Ladelund, hvor mange amaturer de har i den nye ridehal.

7. Stævneudvalg - ny computer.
Vi køber en ny lille computer til bestyrelsen/stævner.

8. Henning og Winnie, restferie og sygedage.
Winnie 10 sygedage i 2018 mod 7 sygedage i 2017 (plus 3 mdr. skulderskade) (28 dage i 2016)
Henning 11 sygedage i 2018 mod 6 sygedage i 2017 (ansat i maj)

9. Hesteforsikring, husk Santano.
Belinda husk at få Santano forsikret - på sms. (pr. 1.4.)

10. Undervisning til undervisere.
Vi kigger på kurser til vores undervisere, Camilla kigger på en træner app.

11. Spyd til traktor.
Vi køber to nye spyd til traktoren.

12. VM - Pia deltager først ved næste møde, hav punkter og gode ideer med.
Bl.a. stigning på ponybane, 4-5 turs kort. Læg hovederne i blød.

13. Ny dag til bestyrelsesmøder fremadrettet??.
Vi holder pt. fast i onsdag.

14. Flere timer til Winnie??.
Se punkt 3.

15. Evt.
- 50,- for ridehuskort når man ikke er medlem betales via MP samme dag.
- Birte undersøger om der er interesse for kvadrille om søndagen.
- Hanne springning.

 

NÆSTE MØDE: D. 27.2.19 kl. 18.00 - Brød: Christina

Vorbasse Rideklub, Skjoldbjergvej 10, 6623 Vorbasse
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk