Referat
Her på siden vil referatet fra sidste bestyrelsesmøde blive lagt op.

Bestyrelsesmøde d. 26.9.18 kl. 18.00

Deltagere: Bente, Hanne, Judith, Lars, Belinda, Tanja, Camilla, Christina

Referent: Christina
Brød: Belinda

1. Gennemgang af referat fra sidste møde - Christina.
Referatet er gennemgået.
Bente informerer omkring betaling af halm, presning af halm osv.


2. Santano - Christina.
Vi har fået tilbudt at købe Santano af Judith til 15000,-. Det siger vi ja tak til. Christina laver kontrakt med
Judith.


3. Jubilæumsstævne og åbent hus d. 20.-21.10. - Christina.
Vi er rigtig godt med i forhold til stævnedelen og jubilæet
I må meget gerne få sponsorgaver til amerikansk lotteri
Søndag er der åbent hus, alle fra bestyrelsen deltager forhåbentligt :D


4. Frontlæsser til traktor og baneplaner - Lars.
Vi sælger baneplaneren til 5000,- (Hanne får første mulighed for at købe den)
Lars har undersøgt på pris på frontlæsser til traktoren - Lars arbejder videre med at købe en frontlæsser.


5. Halvpartsmøde.
Vi snakker om mødet, prisstigninger mm.


6. Barriere.
Lars har skrevet med forskellige hjælpere, så vi kan få barrieren lavet færdig. Vi køber
bogstaver - børn?


7. Henning og Winnie - Belinda.
Vi opfordrer Henning til at feje staldgangen og giver kattene deres mad i
skåle. Hvis Henning har kommentarer til ting i stalden, skal han henvende sig til Christina.


8. Endeligt resultat VM 2018 - Bente.
De sidste tal er kommet på og vi ender på et overskud på 115.032,28

Evt.
Markedsfest 2018 - fin fest, god musik og underholdning, dog var maden ikke ret god.
Vi skal have kontakt til vvs smeden, så vi kan få et tilbud på cirkulation til vandet i stalden.
Tina Dansbo skylder klubben 1100,-. Vi forsøger stadig at få kontakt til hende.

NÆSTE MØDE: D. 24.10.18 kl. 18.00 - Brød: Camilla

Vorbasse Rideklub, Skjoldbjergvej 10, 6623 Vorbasse
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk