Referat
Her på siden vil referatet fra sidste bestyrelsesmøde blive lagt op.

Bestyrelsesmøde d. 22.5.19 kl. 18.00

Deltagere: Bente, Lene, Judith, Lars, Belinda, Camilla, Christina og Hanne

Referent: Camilla
Brød: Bente

1. Gennemgang af referat fra sidste møde.
Referat er gennemgået.

2. Træpiller.
Belinda havde dyrlæge ude til Choice, hvor dyrlægen nævnede at vores heste/ponyer er for
tykke, derfor er der snak om at de skal på træpillemuld. 1 palle koster 1199,-/33,50 pr.
pose. Stor hest 4 sække pr. md. Pony 2 sække pr. md. Opstart 4 sække par boks. VI vil spare
en del penge ved at skrifte og vi kan stadig tilbyde halm, som SKAL være i net.
Vi skal have køb ”Stald ren” igen. Vi informere om det på staldmødet, og gælder fra 1/8.

3. Choice.
Hun skal have boksro i 8 uger til 8 måneder. 

4. Nye ponyer.
Atju er taget ud af undervisning den næste månedstid og bliver redet af en person og
flytter den i en anden boks så den kan få mere ro. Den anden fungere rigtig godt. Magnums
ejer vil gerne sælge den og vi er intra. i at købe den, hun vil dog have 15000 – vi snakker
om 11000 maks 12000 kr.

5. Undervisere.
De klager sig over vores udstyr til vores ponyer og synes det er noget
gammelt lort. Vi gør det bedste vi kan for at passe på vores heste og udstyr. Der snakkes
om at lave et udvalg hvor underviserne er med i, i forhold til udstyret. Underviserne skal
bruges forældre noget mere, eller sætte dem til noget andet.

6. Ansvarsområder, ny fordeling.
Christina vil gerne have at der er nogle der tager over på opstalder området da det er for
meget for hende. Camilla hjælper Lene med opstalderne, og holder styr på FB gruppen, vi
fjerne Mia og Christina som administrator.

7. Folde (arbejdesdag).
Opstalderne vill gerne bestemme hvor og hvem de skulle gå med, men det får de ikke lov til
at bestemme. Mandy er kommet på slankekur. Når de kommer på træpiller, så skal vi have
et par skiver frøgræs ud på foldene.
Vi snakker om at ordne ridehal weekenden i uge 25, bund, led og rengøring. Lars finder ud af med
lift. Vi snakker om at holde arbejdesdag søndag d. 23/6 med grill og bål.

8. Klar til sommerferie? Tilbyder vi sommergræs-pris i år? Vask af stald? -Hvem gør det og hvornår?
Nej, vi tilbyder ikke sommergræs. Ja, vi skal have vasket stald, Christina, Belinda og Lene i juli måned.

9. Sommerferie Winnie og Henning.
Winnie = uge 28, 29, 30 og Henning hele juli.

10. Hesteforsikring i orden?
Han kommer Mandag d. 27.

11. Rytterfest.
Det bliver til sommerfest, der bliver fortsat panlagt videre.

12. Ajourføre weekendvagter.
Weekendvagter er blevet p tlanlagt fra august og frem til december.

13. Udkast til anbefaling – Caroline V Nielsen.
Det er et fint udkast, som vi giver videre.

14. Tømning Brians Renovation-Bente (er containeren fuld, når den bliver tømt 1 gang pr mdr)
Den er tilpas fuld, og lader det køre som det gør.

15. Jeg skal have bestilt vekselpenge til VM- hvor mange kasser skal vi have? Skal vi skifte
pengebeholdning flere gange dagligt pr. kasse?

Vi skifter 3 gange som vi plejer ved vagtskifte. Også har vi en ekstra med som er til nød ved
belastning. De skal til møde igen d. 3/6.

16. Nyhedsbrev (husk at ønske tillykke til årets konfirmander)
Christina har problemer, Camilla hjælper hende med det også sender vi dem ud.

17. Opgave fra Vorbasse skole modtaget fra elever.
Opgaven er modtaget og bliver hængt op på opslagstavlen.

18. VM vagtplan – skal der gøres ekstra indsats for at få besat de sidste vagter? Er der billet til
Markedsfest med x-antal vagter?

2 vagter udløser en billet. Vi mangler et par enkle vagter på ponybanen fredag og vi har
spurt Camilla Åskov, vi laver et opslag på FB og gør oprø til folk. Vi sender en besked ud
senere hen omring ”tak fordi i vil hjælpe til marked”.

19. Overdækning af møddingsplads på plads?
Vi af venter plastik, da Lars ikke kunne have det i bilen.
Lars undersøger omkring knust asfalt til gårspladsen og op langs stalden.

20. Ny bund i ridehal/ udendørs – hvor langt er vi?
Vi afventer stadig tegning fra udendørsbanen, og går i gang med indendørs banen.

21. Stævne i weekenden – er alt klar? Frivillige hjælpere.
Vi mangler rigtig mangler hjælper. Vi har skrevet til Christina W. og Cathrine T om hjælp.
Christina får handlet. Bente er reserve.

22. Er der arbejde til Henning 2,0 t pr dag? Eller hvad gør vi?
Ja, vi har arbejde nok til ham og vi kan ikke undvære ham. Han har sagt vi bare skal sige til
så gør/laver han det gerne.

23. Winnie traktor.
Vi forslår ikke at Winnie skal køre traktor.

24. Jeg mangler stadig regning fra Karsten Knudsen på 4 stk hø leveret pr 30. april – vil en eller
anden rykke ham.

Christina prøver at få kontakt til Karsten.

25. Kan vi finde en person, der er ansvarlig for optælling af hø, wrap, frøgræs og halm pr 15/X
og pr 30-31/X – det fungerer slet ikke i øjeblikket, hvilket gør, at ingen har overblik over
vores forbrug af strå-foder.

Den opgave tager Judith sig af, skal gøres midt i måneden og inden d. 1.

26. Evt.
Christina spøger Hans Jørn om vi kan få en port åbner mere.
Vi har fået en mail om kæpheste ridning, fra DRF og meget andet.
Til E-stævner behøver vi ikke dommer under DRF.

NÆSTE MØDE: D. 12.6.2019 kl. 18.00 - Brød: Lars 

Vorbasse Rideklub, Skjoldbjergvej 10, 6623 Vorbasse
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk