Referat
Her på siden vil referatet fra sidste bestyrelsesmøde blive lagt op.

Bestyrelsesmøde d. 10.7.19 kl. 18.00

Deltagere: Bente, Lene, Judith, Lars, Belinda, Camilla, Christina og Hanne

Referent: Camilla
Brød: Judith

1. Gennemgang af referat fra sidste møde.
Referat er gennemgået.

2. VM - Er alt på plads? Mobilkøkken, telte, ponybane, heste/ponyer til ponybane mm.
Vi skal have lavet en plan over opsætning af ponybane - Lars, hvor mange personer skal vi bruge? Materialer der skal indkøbes? Nyt hegn til fronten. Ny indgang. Knagerække til hjelme. Klippekort til ponybane. Dansk Mobilkøkken sætter et 3x3 m. telt op ved siden af ponybanen til betaling i stedet for dommervognen.

Vi skal bruge 3 personer til opsætning af ponybanen. Vi får styr på hvilke materialer vi skal bruge. Vi har fundet en knagerække til ridehjelme, ellers køber vi en. På klippekortene skal vi have lavet et felt hvor vi kan skrive dato på oppe i venstre højre, også skal det være den røde. Vi kan godt bruge en af Jørgens jyder (Emma), han skal have hjelm på hvis han kommer ridende og den skal have ordentlige hove inden da. Se tidsplan/huskeliste til Vorbasse Marked.

--------------------------------------

Vi skal have lavet en plan over hvem der skal hjælpe hvilke dage, vi mødes i rideklubben søndag kl. 9 og derefter tager vi op til pladsen og får styr på hvad vi skal bruge og hvad vi mangler. og vi skal have tømt container og have taget den store vask ud da vi har solgt den. Ponybane hjælp kl. 11 søndag vi spørger: Per, Hans, Kim
- Christina spørger om vi må låne Pernille’s trailer.
- Der er styr på alt reklame.
- Der er styr på knagerække også.
- Der er lavet indkøbsliste.
- 30 kr. pr. tur og 120 kr for klippekort - Camilla laver 3x prisskilt til ponybanen.
- Tjek op på mobilepay klistermærker, ellers printer vi fra nettet.
- Klistermærker til trøjer + tusch til at skrive med.


3. Undervisermøde.
Christina har haft møde med underviserne. Tines hold ser ikke for godt ud, og vi køre med et hold fra 16:45 til 17:45. Vi mangler en hjælper i stalden om onsdagen og der vil Belinda gerne hjælpe. Vi har fået styr på hvor mange timer de forskellige underviser har og hvis der er behov for det får de for 45 min enetime.


4. Låge i ridehus.
Der er flere der ønsker at få en låge eller lignede op ved porten så man kan få luft inden uden at lukke porten og uden nogle kan gå ud eller lignede (De små rytter eller hvis de bliver bange), vi får kigget på det efter markedet.


5. Staldvagter.
Vi har fået styr på de sidste weekendvagter frem til januar og de er skrevet ind på kalenderen.


6. Opstaldermøde:

 • Hvordan gik det - Det gik udmærket, vi fik lagt “låg” på det der var sket inde på Fb og der er god stemning igen forhåbentligt.

 • Hjælp/facebook/lytte til forslag/tillid/formidling/info - Vi skal melde ud i bedre tid, og vi skal blive ved med at informere - gerne komme personligt.  

 • Årskalender/årshjul - Lene og Christina får lavet et.

 • Haybar (høhæk) - Vi har fundet en bedre løsning vi får dem lavet af bagagebånd, Thomas vil gerne lave dem, det bliver ca. 500 kr pr. stk. - Bente vil gerne søge sponsor ned ved sparkron, Christina laver et udkast til sparkron. Tages med på næste opstaldermøde.

7. Opgaver der skal løses.

 • Brandbægere på folde (der skal gøres en indsats)  - Judith prøver at se om hun kan finde en ny grev. Vi laver et opslag i opstalder gruppen, om nogle vil hjælpe.

 • Gjort plads til 28 paller træpillesmuld -  Der er gjort plads.

 • Rydde op i stalden/gøre det sidste rent - Der er ved at få gjort det sidste ren. De løse døre er sat til salg og skal flyttes.

 • Sprøjte for ukrudt ved vaskeplads, rundt om ridebane og ridehus - Det skal bare gøre der det hele til det.

 • Bål med div. (incl. brandbægere) - Vi skal bare spørge Hans Jørn.
   

8. Opfølgning APV mm. 
Dette er der styr på.

9. Forslag om fliser eller lign. i ridehus + hylde eller lign. til spring.
Vi kunne evt. trækket noget af det løse sand af dernede. Vi venter lidt med det og tager op igen senere.


10. Nyt strøelse bestilt (halm, Kurt Moesgaard).
Det er bestilt.


11. Giv liv i foreningen.
Bente har modtaget noget fra DGI, Livreddende førstehjælp 30 min kursus dette er gratis. Vi spørger om det er noget der er interesse i.


12. Forsikring for Choice.
Vi har ikke modtaget noget.


13. Atju.
Den er flyttet ud til Pernille, med henblik på salg. Hun træner med den fra jorden, trailer, være selv osv.


14. Regnskab 2. kvartal.
Dette er gennemgået.


15. Nyhedsbrev.
Dette er klaret der er sendt pdf til Bente, så hun kan sende det ud.


16. Evt.
- Ønsker de at købe ekstra sække træpiller så koster det 60 kr pr. sæk. (HUSK til opstaldermødet)
- Belinda har spurgt om vi eventuelt kan dele opstalder og halvparter inde på facebook.
- Dagsorden til næste arbejdsdag:
        - Isoleret rør + over sadelrum og foderrum.

NÆSTE MØDE: D. 21.8.2019 kl. 18.00 - Brød: Christina 

Vorbasse Rideklub, Skjoldbjergvej 10, 6623 Vorbasse
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk