Referat
Her på siden vil referatet fra sidste bestyrelsesmøde blive lagt op.

Bestyrelsesmøde d. 23.10.19 kl. 18.00

Deltagere: Bente, Lene, Judith, Lars (deltager ikke, var syg), Belinda, Camilla, Christina og Hanne

Referent: Camilla
Brød: Belinda

1. Gennemgang af referat fra sidste møde.
Referat er gennemgået.

 

2. APV - skema udfyldes og medbringes.
APV skemaerne er gennemgået og vi har fået udfyldt en fælles.
Der skal laves en beredskabsplan.

 

3. Zakobo.dk - nyt system til klubben.
Vi er i gang med at få det hele op og køre, regningen er betalt. Vi får første udkast af hjemmesiden i starten af næste uge.
 

4. Opfølgningsmøde med Winnie og kommunen.
Christina har haft møde med dem og hvis vi ville have en ny skulle vi selv finde en i vores omgangskreds. Lene laver en kalender hvor hun sætter dagene ind hvor Winnie har været syg, så kan hun se det visuelt. Næste møde er d. 16/1-2020

 

5. Opfølgning på salg af Atju.
Der har været flere at kigge på den, men de har sagt nej tak. Der kommer nogle nye og kigger på den.

 

6. Opfølgning på lån af Maggie.
Maggie er faldet godt til, der har været lidt opstarts vanskeligheder men det er der efterhånden styr på. Vi beholder hende.

 

7. Staldvagter, bestyrelsen.
Vi skal have fordelt de weekender hvor der står bestyrelse på.
25-27 oktober: Christina, Lene og Belinda
8-10 november:
15-17 november:
29,30 november-01 december: Lise
13-15 december:
3-5 januar:
10-12 januar:
17-19 januar: Lise
7-9 februar:
28, 29 feb-1 marts

 

8. Juleoptog/åben hus - skal vi deltage?
Ja, vi skal deltage d. 8 december. Vi kan bruge Billy, Santano, Magnum, Maggie - de skal bare have trækker. Vi dropper åbent hus i denne omgang. Christina køber karameller i Bilka.

 

9. Julegaver til Winnie og Henning - hvem køber?
Det køber Christina.

 

10. Julestaldvagter - er de fordelt?
De er godt fordelt, vi har skrevet til Winnie at hun skal tage en mere, også mangler Heidi og Michelle på, dem venter vi svar fra.

 

11. Praktiske opgaver.
- Staldport skal ordnes incl. håndtag.
- Rør skal isoleres i stalden, vi skal være et par stykke (Lars Vingborg) - det er i gang, vi venter på at materialerne kommer hjem.
- Pæle skal skæres til og males i toppen og flyttes fra cykelsti.
- Kig på vandkopper.
- Hegn på fold 4 og generelt hegn skal tjekkes efter i forhold til stolper og led.
- Rengøring af hallen udenpå.
- Flyt paller med træpillesmuld.
- Låge til ridehal - barriere.
Vi finder en ny dato for arbejdsdag.

 

12. Opstaldning hest nr. 2 Lise.
Lise vil gerne have Dexel på prøve i forhold til opstaldning i 1 måned, uden 1 måneds opsigelse så hun lejer en boks i 4 uger og ønskes der fast opstaldning betales der depositum og der laves opstalder kontakt og det er helt i orden. Hun vil gerne have boksen overfor Mekla.

 

13. Ansøgning om nyt vandingsanlæg til ridehallen (Vorbasse Fonden).
Vi har fået et tilbud fra en ude i Bække på omkring 10000,- vi laver en ansøgning også på høhække 10000,-.

 

14. Svar på ansøgning hos SparKron.
Vi fik afslag.

 

15. Stævne d. 12.-13.10.
Vi har haft stævne og det gik super fint.

 

16. Er vi klar til ridelejr i weekenden.
Ja, der kommer 12 deltagere. Lene og Christina overnatter.

 

17. Tobias.
Tobias vil meget gerne gøre rent og gøre hø klar til fredag om onsdag i stedet for. og han får lønforhøjelse til 65 kr. pr. 1/11.

 

18. Restferie ansatte.
Er drøftet.

 

19. Fremtidige møder (Navnet er den der skal have brød med)

Bente 13.11.2019
Lars 4.12.2019
Hanne 8.1.2020
Judith 29.1.2020
Christina 19.2.2020

Evt.
Generalforsamling d. 27.2.2020 kl. 19.00
Alle skal ikke være med til at vande ridehallen, da den bliver for våd. Vi sætter den til at vande automatisk kl. 00 og 06. Også ændrer vi koden til værkstedet også, og vi laver et opslag omkring det i opstaldergruppen.

 

NÆSTE MØDE: D. 13.11.2019 kl. 18.00 - Brød: Bente

Vorbasse Rideklub, Skjoldbjergvej 10, 6623 Vorbasse
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk