Referat
Her på siden vil referatet fra sidste bestyrelsesmøde blive lagt op.

Bestyrelsesmøde d. 21.8.19 kl. 18.00

Deltagere: Bente, Lene, Judith, Lars, Belinda, Camilla, Christina og Hanne

Referent: Camilla
Brød: Camilla

1. Gennemgang af referat fra sidste møde.
Referat er gennemgået.

2. Alle beskriver deres ansvarsområder og vi taler om dem.
Hvert bestyrelsesmedlem (der har et ansvarsområde) skal medbringe et udkast. 

 

Ansvar

Hvem har ansvaret

Hvad indbærer det

Elevheste

Belinda (Judith)

Tjekke hestene helst dagligt! Dyrelæge, smed, bokse. Tage hånd om de heste der ikke har halvpart. Træne dem der ikke kan bruges i undervisningen. Sørge for deres udstyr er i orden.

Halvparter

Belinda

Give besked om hvornår de har hesten/ponyen. Give besked hvis der er ændringer/møder ved behov! 

Opstalder ansvarlig

Lene og Camilla

Vi er ansvarlig for opstalder i forhold til spørgsmål, ændring i foder ved hesten eller andre ændringer og hvis der skulle opstå eventuelle problemer. Vi står også for nye opstalder og får lavet kontakter. Vi har møde med alle opstalder hver 2. måned. 

Vi står også for at videregive informationer/ændringer til opstaldere fra eks. bestyrelsesmøder eller andre beslutninger. Planlægning af pasning i helligdage og ferier.

Ridehold ansvarlig

Christina

 

Stævne ansvarlig

Pernille, Christina, Hanne og Camilla

Vi står for at sætte datoer til hvornår vi skal afholde stævner. Alt planlægning op til, hvilke klasser skal vi have og hvilken dag, vi ordner startlister for dem frigivet, printet og hængt op og under selve stævner er vi tilstede for at taste resultater, præmieoverrækkelse og til at løse eventuelt problemer og selvfølglige gøre klar til stævne dage ordne bane, sætte springbane op og når dagen er slut pakker vi sammen.  

Sponsor og fonde

Camilla

Jeg skal fornye kontrakter med vores faste sponsor når vi når årsskifte ellers så sørger jeg for at få samlet gaver ind til vores stævner og eller andre arrangementer, fra diverse mulige sponsor rundt omkring i løbet af året.  

Hjemmeside + medier

Camilla

Jeg står for at holde vores hjemmeside, lukket og offentlige facebook gruppe opdatere med diverse nyheder, ændringer eller andre meddelelser/oplysninger.

Mest vores kalender fylder rigtig meget da det er der medlemmerne har mulighed for at se hvad der sker hvornår. 

DRF

Christina

 

Ansatte, weekendvagter

Christina

 

Foder og hø

Christina

 

Halm i hverdag

Lars

 

Kiosk

Lene og Christina

Indkøb til dagligdagen og stævner + løbende opfyldning

Træpillesmuld

Lene og Christina

Sætte sække frem og fylde i de bokse hvor der ikke er halvpart


 

3. Brød i Brugsen.
Vi får Brugsen’s daggamle brød til hestene, Judith og Belinda henter det 1 gang i ugen.

 

4. Åbent hus i ridehallen.
Vi planlægger en dag i November, eventuelt invitation til sponsorer (Danish Agro + Nordic Horse) og andre rideklubber.

 

5. Porte i stalden.
Porten i “privat” stalden skal laves da den hænger meget og der skal laves eller nye håndtag.

 

6. Aftenfodring mandag.
Christina og Lene tager den på skift - Christina giver Pia besked.

 

7. Status på Lars tømrer.
Belinda har fået et tilbud på hævning/ny rygning på 45000 kr.  Vi hører ham ad hvornår han har mulighed for at lave det, gerne inden for 1 måned - dette er sat igang.

 

8. Besøg fra Zakobo.dk vedr alternativ løsning til rideklubber.
Vi har fået et tilbud på et andet “system” til vores hjemmeside, der kan holdes øje med heste og der kan gives besked til eleverne og i forhold til betalingssystem og andre diverse ting i rideklubben, det hele bliver online.

 

9. Sociale arrangementer i VRIK for medlemmer – forslag til aktivitet
Vi er i fuld gang med at planlægge flere arrangementer, som springning opstart d. 6/10 og ridelejer 26-27/10 hvor temaet er stævne mere information kommer når vi nærmer os - spørg eventuelt Naomi og andre om de har lyst til at hjælpe eller stå for andre ting/aktiviteter udover det planlagte.

 

10. Årshjul.
Vi har fået lavet et årshjul, med diverse ting, som aktiviteter, arbejdsdage, stævner og andre faste ting omkring heste så som ormekur. Den er lagt på vores FB gruppe og er hængt op på opslagstavlen i rytterstuen og i stalden.

 

11. Markedsfest VM-19 – tilmeldinger.
Vi har 13 tilmeldinger, hvor en er egen betaling.

 

12. Tak for hjælpen til frivillige hjælpere til VM 2019 – HUSK sponsorer (er der nogen).
Vi takker i nyhedsbrevet og der er ingen sponsor i år.

 

13. Opmærksomhed til Jørgen Pedersen for lån af hest til VM-2019? Bente (1ps foder fra Nordic Horse??).
Enten kan han komme med til markedsfesten eller en valgfri sæk foder.

 

14. Ansøgning til SparKron vedr høhække er sendt.
Den er sendt afsted, men vi har intet hørt endnu.

 

15. Kommer Dorte Riber igen i efteråret  i ungdomsskole regi?.
Nej

16. Giv Liv DGI.
Der er sat en dato d. 31. oktober kl. 19, der er lavet opslag på FB og der er hængt på begge vores opslagstavler, og vi er oppe på 16 deltagere.

 

17. Evt.
- Henning vil gerne have fri fredag d. 20.9. - Christina spørg Winnie.
- Christina har købt en ny opvaskemaskine.
- Vi skal have gjort obs på at man skal skylle vaskemaskinen og tjekke filter, i den man bruger til udstyr.
- Pia har spurgt til lønforhøjelse, vi sender et svar på hendes mail.
- Vi skal have udtænkt en metode til at ordne hovslaget.
- Underviserne skal lave noget andet en bare at ride rundt i ring og især med Flicka.

 

NÆSTE MØDE: D. 2.10.2019 kl. 18.00 - Brød: Lene

Vorbasse Rideklub, Skjoldbjergvej 10, 6623 Vorbasse
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk